С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Нa 21.12.2020 г. СИНЕВА ТРАВЕЛ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0255-C01 с предмет „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Резултатите от проекта: предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Дата на стартиране: 21.12.2020 г. 

Дата на приключване: 21.03.2021 г.

Обща стойност на проекта: 498,57 лв., от които 423,78 лв европейско (85%) и 74,79 лв. национално съфинансиране (15%).

Финансиране БФП: 100%